Tájékoztató a továbbképzési rendszerről

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamaránál tag és nyilvántartott szakmagyakorlók részére a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet (a továbbiakba: Korm. rend.) továbbképzési kötelezettséget ír elő. Ennek teljesítése a szakmagyakorlás feltétele.

Továbbképzési időszak és érvényesség

-        Egy továbbképzési ciklus 5 év, ezen időtartam alatt kell teljesíteni az előírt továbbképzést. A lejárat dátuma a névjegyzékben látható: https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#

-        Minden teljesített továbbképzés 5 évig használható fel ezen időszak alatt lejáró bármely jogosultsághoz. Az 5 év elteltével a továbbképzés érvényét veszti.

-        A továbbképzést nem jogosultságonként, hanem személyenként kell teljesíteni. Tehát több jogosultság esetén nem kell többszörös pontot szerezni, csak azok érvényességi idejére kell figyelemmel lenni.

 

Előírt továbbképzés

Kamarai tagsághoz kötött jogosultságok

Tervezés

(É/1, É, É2, É3, TT, TK, BÉ, K)

·    1 kötelező továbbképzés

·    20 pontnak megfelelő szakmai továbbképzés

Szakértés

(SZÉSZ, összes SZÉS, SZB)

Kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságok

Tervezés

(ÉKE, ÉK)

·    1 kötelező továbbképzés

·    20 pontnak megfelelő szakmai továbbképzés

·    2017. jan. 1-től időarányosan számított szakmai pontérték teljesítendő

Felelős műszaki vezetés

(MV-É, MV-É-R, MV-É-M, MV-M, MV-Ép/B, MV-Ép/C)

Műszaki ellenőrzés

(ME-É, ME-M, ME-ÉII, ME-ÉMII)

Energetikai tanúsítás (TÉ)

·    1 kötelező továbbképzés

 

Kötelező továbbképzés

-        Az első továbbképzési ciklusban (felvételtől számított 1 éven belül) a beszámolóval végződő kötelező továbbképzést (vizsga) kell teljesíteni az országos kamaránál (továbbiakban: MÉK), Budapesten.

Tudnivalók, jelentkezés a konzultációra és a vizsgára: http://mek.hu/index.php?link=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok-Altalanos_tajekoztato

-        A kötelező továbbképzés a második ciklustól kezdve 5 évente egyszer teljesítendő jogi jellegű képzés, ami tantermi (ww.tako.mek.hu) vagy online képzés (www.epitesztovabbkepzo.hu) keretében teljesíthető.

-        A kötelező továbbképzés díja kedvezmény nélkül 10.000 Ft + ÁFA.

-        Kettős kamarai tagok esetében a Mérnöki Kamaránál teljesített jogi kötelező képzés beszámítható.

Szakmai továbbképzés

-        A jogosultság engedélyezésétől 5 évente 20 szakmai pont teljesítendő.

-        Elfogadható:

1.       A MÉK által pontértékre akkreditált összes továbbképzés: http://otir.mek.hu/index.php?m=kereso&o=s

2.       A MÉK Szakmai továbbképzési szabályzatában szereplő egyéb tevékenységek, pl: oktatás, nyelvvizsga, építésügyi vizsga, DLA cím, tervtanácsi állásfoglalás vagy településképi vélemény.

http://mek.hu/index.php?link=szakmai_tovabbkepzesi_szabalyzat

3.       Egyéni, a szakmai fejlődést elősegítő tevékenység elfogadására vonatkozóan egyedi bírálati kérelem nyújtható be a MÉK Továbbképzési Szakértői Testületéhez

-        A szakmai továbbképzés tantermi képzés vagy online képzés (www.epitesztovabbkepzo.hu, www.tervlap.hu) keretében teljesíthető.

 

Kedvezmény, mentesség, szünetelés

 

-        Az MV ME jogosultságok tekintetében beszámoló teljesítése alól mentesülnek a műszaki ellenőri OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők a Korm. rendeletben foglaltak szerint.

-        A jogosultság szüneteltetésével a továbbképzési ciklus nem áll meg. Helyreállításkor a kötelező továbbképzés minden esetben teljesítendő, a szakmai továbbképzés teljesítését akkor kell igazolni, ha időközben a jogosultság lejárt, és annak hosszabbítása válik szükségessé.

-        A 70. életévüket betöltött szakmagyakorlók számára a kötelező továbbképzés teljesítésén túl csak 5 szakmai pont megszerzése kötelező, a további 15 pont teljesítése önkéntes.

 

Hosszabbítás és továbbképzés igazolása

-        A hosszabbítást lejárat előtt beküldött, a letölthető űrlapok között szereplő nyomtatványon lehet kezdeményezni.

-        A szervezők által a kamarának megküldött igazolások alapján nyilvántartást vezetünk, ezért az igazolások automatikus beküldése nem szükséges. Abban az esetben viszont, ha nem értesülünk 1-1 továbbképzésről, szükséges az egyeztetés, ezért kérem, hogy minden alkalommal kérjék el az igazolást és a következő hosszabbításig őrizzék meg!

 

Ha további kérdés merül fel, forduljon hozzánk bizalommal a honlapon szereplő elérhetőségeken!

Kecskemét, 2017. december 20.

Szabó Viktória

        titkár

  • Építészfórum
  • Építési jog
  • E-napló
  • ÉTDR
  • Artifex Kiadó Kft.
  • Nemzeti Jogszabálytár
  • Építési megoldások

Partnereink

  • Kingspan