DÉMÁSZ ÛRLAPOK

Használatbavételi engedély: Szükséges adatok: - Név, Cégnév - Anyja neve, Adószám - Szig.sz., Cégjegyzék szám - Cím - Érintett ingatlan címe - Jellege pl.: kerítés, melléképület, … - Felelõs mûszaki vezetõ által aláírt nyilatkozat 2 példányban Ügyintézés: - Ügyfélszolgálat - Postai úton - Elektronikus úton (e-mail) - Telefonon Az igény fogadásától 15 napon belül levélben megküldjük a kitöltött, de még általunk nem aláírt nyilatkozatot. A felelõs mûszaki vezetõ aláírása után a nyilatkozatot vissza kell részünkre küldeni. A nyilatkozat egy példányát aláírást követõen megküldünk az igénylõnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fennmaradási engedély: Szükséges adatok: - Név, Cégnév - Anyja neve, Adószám - Szig.sz., Cégjegyzék szám - Cím - Érintett ingatlan címe - Jellege pl.: kerítés, melléképület, … - Nyomvonalas közmû egyeztetés Ügyintézés: - Ügyfélszolgálat - Postai úton - Elektronikus úton (e-mail) A fennmaradás engedély beszerzését a nyomvonalas közmûegyeztetés igénylésével kell kezdeni. Amennyiben a nyomvonalas egyeztetés során a fennmaradás nem ütközik akadályba, megküldjük mindkét nyilatkozatot az igénylõ számára. Abban az esetben, ha a fennmaradáshoz bármilyen okból nem tudunk hozzájárulni, azt jelezzük a nyomvonalas egyeztetésben. Amint a nyomvonalas egyeztetésben leírt feltételek teljesülnek, meg lehet kérni a fennmaradási engedélyt a fenti adatokkal és ügyintézési módokkal. A kért nyilatkozatot 15 napon belül postázzuk az igénylõ részére. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Építési, rendeltetés-változási engedély: Szükséges adatok: - Név, Cégnév - Anyja neve, Adószám - Szig.sz., Cégjegyzék szám - Cím - Érintett ingatlan címe - Jellege pl.: kerítés, melléképület, … Ügyintézés: - Ügyfélszolgálat - Postai úton - Elektronikus úton (e-mail) - Telefonon Az igény fogadásától 15 napon belül levélben nyilatkozunk. Az engedély csak elvi jellegû, arról szól, hogy az adott ingatlan villamos-energiával ellátható. A villamos-energia ellátás pontos mûszaki-gazdasági feltételeit konkrét igénybejelentését követõen fogja megkapni az igénylõ. A nyilatkozat kiállítása nem mentesíti a létesítmény tervezõjét a nyomvonalas közmûegyeztetés elvégzése alól. A fenti elvi nyilatkozat mellett a nyomvonalas közmûegyeztetés felhívja a figyelmet az építkezés során betartandó szabványokra és megközelítési távolságokra is. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bontási engedély: Szükséges adatok: - Név, Cégnév - Anyja neve, Adószám - Szig.sz., Cégjegyzék szám - Cím - Bontással érintett ingatlan címe - Bontandó rész jellege pl.: kerítés, melléképület, … - Térképmásolat, helyszínrajz, amely alapján a bontandó létesítmény egyértelmûen beazonosítható (belterületen utcanév és házszám, külterületen helyrajzi szám mindenképpen legyen feltüntetve) - Elvi bontási engedély (csak a végleges engedély igénylésekor) Ügyintézés: - Ügyfélszolgálat - Postai úton - Elektronikus úton (e-mail) Az igény fogadásától 15 napon belül levélben nyilatkozunk „elvi bontási engedély”, hogy a tervezett bontás érint-e az üzemeltetésünk alá tartozó berendezést. Amennyiben igen, úgy gondoskodni kell annak kiváltásáról, vagy megszüntetésérõl. A kiváltás, vagy megszüntetés elkészülte után lehet megkérni a végleges bontási engedélyt, melynek szükséges adatai és ügyintézése is megegyezik az elvi engedély igénylésénél leírtakkal, a különbség csupán, hogy az elvi nyilatkozatot is csatolni kell. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nyomvonalas közmû egyeztetés: Szükséges adatok: - Név, Cégnév - Anyja neve, Adószám - Szig.sz., Cégjegyzék szám - Cím - Érintett ingatlan címe - Jellege pl.: kerítés, melléképület, … - Térképmásolat, helyszínrajz, amely alapján a bontandó létesítmény egyértelmûen beazonosítható (belterületen utcanév és házszám, külterületen helyrajzi szám mindenképpen legyen feltüntetve) Ügyintézés: - Személyesen (D-Partner Krt.) csak a tervezõvel - Postai úton (mobil elérhetõség megadásával) - Elektronikus úton (e-mail) (mobil elérhetõség megadásával) - Telefonon A kért nyilatkozatot 15 napon belül postázzuk az igénylõ részére. A közmûnyilatkozatok kiadása az építési engedélyhez, elvi bontási feltételekrõl, bontási engedélyhez, fennmaradási engedélyhez és használatba vételi engedélyhez az ügyfél részére díjtalan.
2022 November
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
  • Építészfórum
  • Építési jog
  • E-napló
  • ÉTDR
  • Artifex Kiadó Kft.
  • Nemzeti Jogszabálytár
  • Építési megoldások