Hirdetmények, aktualitások

BME Egyetemi napok
2007. szeptember 06.


Tisztelt Hölgyem/Uram!

Szeptemeber 18 és 20. -a között megrendezésre kerül a BME Egyetemi Napok rendezvénysorozat, az egyetem 225 éves jubileumának alkalmából, melynek keretein belül

ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓT

is szervezünk, melyre minden itt végzett építészt is nagy szeretettel várunk.
Ennek kapcsán kérem, hogy Munkatársaik felé továbbítsák és hírként közöljék a meghívót!

Ha felkeltettük az érdeklődését, látogasson el a
www.egyeteminapok.bme.hu
weboldalra, és a "kapcsolat" fülre kattintva jelezzék részvételi szándékukat.

Bízunk a szeptemberi találkozásban!
Együttműködésüket és segítségüket előre is köszönjük!

BME-Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviset


Továbbképzés
2007. július 26.


TÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZŐ továbbképzésről

A MTESZ Oktatási Központ és ezen belül a Bács-Kiskun Megyei Kihelyezett Intézet 2007/91. számon jogosultak a MÉK által előírt kötelező továbbképzés megszervezésére.*

Az „Építészek a XXI. században” címen összeállított tematikát és a vonatkozó jelentkezési lapot a kontaktórás továbbképzésre vonatkozóan mellékelten megküldjük.

A távoktatásra a felhíváson megjelent www.mteszoktatas.hu weboldalról lehet bejelentkezni a regisztrációt követően.

A konkrét továbbképzési időpontokat a bejelentkezések után fogjuk Önökkel és az oktatókkal egyeztetve meghatározni.

Amennyiben felkeltettük figyelmét, és a továbbképzésen részt kíván venni, a jelentkezési lapot az ott megjelöltek szerint szíveskedjen elküldeni, illetve vegye fel a kapcsolatot Dánfy Lászlóval, a kihelyezett intézet vezetőjével a danfy@mtesz.hu e-mail címen)

Kecskemét, 2007. július 23.

Tisztelettel:
TITKÁRSÁG

----------------------------------------------------
* „építész közlöny” 174. számának mellékleteként megjelent
Tel./Fax: 224-1456
A jelentkező adatai:
Kelt:


Nyári szünet
2007. július 23.


Tisztelt Kollégák!

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara tájékoztataja az érdekelteket, hogy - összhangban a Magyar Építész Kamarával - 2007. július 30. és augusztus 26. között zárva tart.

Titkárság


Elnökségi ülés
2007. június 28.


Jegyzőkönyv

Készült: a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Elnökségének 2007. június 06. napján megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Borbély Lajos üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. Ismerteti a napirendet.

Napirend:
1. 2007. június 6-i Taggyűlés anyagának megtárgyalása
2. Egyebek

ad./1 Az Elnök ismertette a 2007. évi taggyűlés napirendjeit, amit az Elnökség megtárgyalt és az alábbi döntéseket hozta:

a; Az Elnök beszámolót tartott a Kamara 2006. évben végzett munkáiról, a 2006 évi költségvetésről és mérlegről, melyet az Elnökség egyhangúlag elfogadott.

b; Ismertette a 2007 évre tervezett költségvetést és ez évre tervezett programokat. Ezek közé tartozik tagságunk részére újabb kötelező illetve szabadon választható továbbképzések szervezése.

ad/2. Egyéb

1 Az Elnök javaslatot kért az Elnökségtől a „Bács-Kiskun Építészetéért Díj” dokumentálására

Az Elnökség az alábbiakban egyhangúan döntött:

- díj plakett, és oklevél
- díjazott nem az építészek köréből kerül ki.

2. Az Elnök tájékoztatót adott a tervezői jogosultság változásairól.
2008. év elejétől módosul a vezetőtervező (É1) és É2 besorolások betűjele és tevékenységi köre.

Tagsági ügyek

3/2007. sz. Eln. határozat:
Mészáros Dóra (1979.) okl. építészmérnököt É2 jogosultsággal kamaránk tagjai sorába felvette. Tagsági száma: 03-0339.


4/2007. sz. Eln. határozat:
Dr Mayer Antal okl. kert- és tájépítészmérnök (K1 03-0077) építészkamarai tagsági viszonyának szüneteltetéséhez 2007. január 1. napjával hozzájárul

Az Elnök az ülést lezárta.

Kmft.

A jegyzőkönyvet készítette:
Hornokné Fehér Zsuzsanna titkár


Bács-Kiskun Építészetéért Díj
2007. június 28.


Tájékoztató:

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara a 2007. június 20-i taggyűlésén

„Bács-Kiskun Építészetéért Díj”
alapításáról határozott.

A díj első alkalommal 2008. évben „Műszaki Értelmiség Napja” alkalmából kerül átadásra.

A javaslatot 2007. szeptember 1. napjáig kell megküldeni a kamara Elnökének, a szabályzatban előírt módon.

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Szabályzata

I.
„Bács-Kiskun Építészetéért Díj” kitüntető díj alapításáról

II.
1. A díj: Plakett, továbbá a viselésre alkalmas kitűző

A Plaketten feltüntetve: a díjazott neve, „Bács-Kiskun Építészetéért Díj” és az évszám.

A díjat igazoló oklevélben feltüntetve:
- az adományozó
- a díjazott neve
- a kamara elnökének aláírása
- a kamara pecsétjének lenyomata

2. A „Bács-Kiskun Építészetéért Díj” azon személynek, közösségnek adományozható, melyek a megye épített környezeti kultúrájának emeléséért, a társadalmi, gazdasági, művészeti és tudományos élet területén tartós és eredményes tevékenységet folytatnak. Kiemelkedő teljesítményükkel szolgálták a helyi közösség érdekeit és javát.

III.
A kitüntető díj adományozása

1. „Bács-Kiskun Építészetéért Díj”-at a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara adományozza.
2. A kitüntető díjból évente egy ítélhető oda.
3. A díj posztumusz díjként is adományozható.
4. „Bács-Kiskun Építészetéért Díj”-ra javaslatot tehet:
- a kamara tagsága
- művészeti szövetségének megyei szervei
- megyei kamarák (Ipari és Kereskedelmi, Mérnök Kamara)
- civil szervezetek

5. A javaslatokat minden év szeptember 1. napjáig a Megyei Építész Kamara elnökének kell megküldeni.

IV.
A javaslatok elbírálása

1. A kitüntető díjra tett javaslatokat a kamara elnöksége vizsgálja meg.
2. A díj odaítéléséről a kamara elnöksége dönt.

V.
A díj átadása

1. A kitüntető díjat évente egy alkalommal a Műszaki Értelmiség Napja alkalmából kell átadni.
2. A kitüntető díjat a megyei kamara elnöke adja át.

VI.
Záró rendelkezés

1. A díj adományozásával járó előkészítő, szervezési feladatokat a kamara titkára látja el.
2. A díjazottakról a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkársága nyilvántartást vezet.

Kecskemét, 2007. június

Borbély Lajos
elnök


M E G H Í V Ó
2007. június 12.


M E G H Í V Ó

A Kecskeméti Városszépítő Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

„A 2006-os Év Legszebb Épülete, Felújítása és Kertje”

című pályázat eredményhirdetésére, melynek időpontja

2007. június 14. csütörtök 17:00 óra,

helyszíne a Cifrapalota (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1 .)
Számítunk szíves részvételére.

Kecskemét, 2007. június 11.

Üdvözlettel:

Király József s.k.
elnök


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25