Hirdetmények, aktualitások

PAVILON pályázat
2007. október 31.


P Á L Y Á Z A T

A tervpályázat témája:
A KISOSZ által szervezett kirakodó vásárok elárusító pavilonjainak megtervezése.

A pályázat célja:
Kecskemét város történelmi Főteréhez illő, esztétikus megjelenésű pavilonok tervezése. A benyújtott pályaművek tartalmazzák a javasolt főtéri helyszín megjelenését is.

A pályázat módja:
A pályázat nyílt.
Pályázni lehet M 1:20 léptékű alaprajz, metszet, homlokzat és térbeli rajzokkal.
Az így beérkezett pályaművek bemutatására a Kecskeméti Képtárban (Cifrapalota) kerül sor kiállítás keretében.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat 2007. november 30-ig lehet benyújtani az alábbi címen:

Kecskeméti Városszépítő Egyesület
6000 Kecskemét, Halasi út 2.

A pályázat elbírálása:
A beérkezett műveket 2007. december első hetében a Kecskeméti Képtárban kiállításon mutatjuk be a lakosság véleményének megismerése céljából. Ezt követően kerül sor az eredmény kihirdetésére.
A pályázatokat társadalmi zsűri bírálja el a lakosság véleményének figyelembe vételével. Ennek tagjai: Kecskeméti Városszépítő Egyesület
Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
Kecskeméti Építészek Környezetvédő Egyesülete
Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete
KISOSZ
Porta Egyesület

A pályázat díjazása:
A zsűri 1 db első díjat ad ki, melyet 50.000 Ft összeggel és emlékplakettel fejez ki.
A további díjazottak emlékplakettet kapnak.

Várjuk mindazok pályaműveit, akik szebbé és élhetőbbé szeretnék tenni városunkat.

Kecskemét, 2007. október 30.


Király József s.k. Vörös Tibor s.k.
Kecskeméti Városszépítő Egyesület elnöke KISOSZ Bács-Kiskun megyei elnöke


MAPEI
2007. október 29.


Tisztelt Kolléga (nő) .

A MAPEI KFT. 2007, november 21.-én szerdán, Kecskemét, Hunyadiváros, Hunyadi János tér 2 sz. Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nagytermében

1 kreditpontot érő szakmai előadást tart.

Az előadás címe: Hidegburkolatok alkalmazása a MAPEI – nél.
Előadó: Juhász Nagy János úr a MAPEI KFT képviselője.
Mivel a terem befogadóképessége behatárolt (max. 65 fő) csak előzetes jelent-kezés alapján lehet az előadáson részt venni a jelentkezés sorrendjében.

Jelentkezni lehet 2007, november 8-ig:
-levélben: Kovács Sándor, 6000, Kecskemét, Nemesszeghy M.u. 6 sz.
-telefonon : (lehetőleg 14 – 17 óra között, 76/480-502, 70-517-41-30
-e-mail-en: s01@fibermail.hu
A jelentkezéshez szükséges: a pontos név, lakcím, kamarai névjegyzéki szám,
(telefoni elérhetőség).

Amennyiben a jelentkezők létszáma meghaladja a 65 főt, úgy a 66. főtől egy új előadást szervezünk új időponttal, erről értesítéssel leszünk.

Kecskemét, 2007, október 14.

Kovács Sándor sk.
ÉTE Bkkm-i titkára


ESZTERGOM
2007. október 29.


Az esztergomi királyi kápolna, valamint Vitéz János Studiolojának helyreállítás története
és a falkép restaurálások feladatai címmel helyszíni megtekintést és
konferenciát szervez a MÉK Műemlékvédelmi Tagozata.

Időpont: 2007. november 6. kedd. Helyszín: Esztergom

A konferencia a MÉK Műemlékvédelmi Tagozata által szervezett szabadon választható továbbképzés
2 pontot szerző konferencia (a MÉK Továbbképzési Bizottsága által akkreditálva)

Mellékelve:
részletes program
jelentkezési lap (e-mailban Vas Tibortól az epitmuh@t-online.hu címenl kérhető)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

RÉSZLETES PROGRAM:

Az esztergomi királyi kápolna, valamint Vitéz János Studiolojának helyreállítás története és a falkép restaurálások feladatai
– helyszíni megtekintés és konferencia

2007. november 6. kedd
Helyszín: Esztergomi Vármúzeum Márvány-terme (Széchenyi tér 1. Esztergom, Várhegy)

8: 30 Indulás a közös busszal (a jelentkezésnek megfelelően) a budapesti Batthyány tér Duna-parti parkolójából a (Metro lejáratnál)

10:00 Kávé, pogácsa a Vármúzeum Márvány-termében
10:15 Megnyitó, majd az előadások első része
13:00 Svédasztalos ebéd
13:40 Előadások második része
18:00 Visszaérkezés Budapestre

Előadások:
1. Dr. Prokopp Mária egyetemi tanár ELTE: Az Esztergomi királyi kápolna építési, helyreállítási története, freskóinak művészettörténeti jelentősége.

2. Wierdl Zsuzsanna: Az Esztergomi királyi kápolna freskóinak és festett töredékeinek restaurálása

3. Dr. Vukov Konstantin: Rekonstrukciós módszerek és kivitelezések

4. Horváth Béla: Az Esztergomi rekonstrukció 2000

5. Horváth István: Az esztergomi ásatások története

6. Dr. Prokopp Mária: A Vítéz János Studiolo, legújabb kutatások.

7. Wierdl Zsuzsanna: A Studiolo reneszánsz freskóinak restaurálása, legújabb kutatások módszertana és eredményei

8. Dr. Vukov Konstantin: A Studiolo rekonstrukciós tere, építészeti keret, építészeti nézetek az Erény freskók alkotói környezetében

Az előadások mellett vezetéssel megtekinthető lesz a Studiolo.

A MÉK Műemlékvédelmi Tagozata által szervezett szabadon választható továbbképzés
2 pontot szerző konferencia (a MÉK Továbbképzési Bizottsága által akkreditálva)


MAPEI
2007. október 27.


Tisztelt Kolléga (nő) .


A MAPEI KFT. 2007, november 21.-én szerdán, Kecskemét, Hunyadiváros, Hunyadi János tér 2 sz. Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nagytermében

1 kreditpontot érő szakmai előadást tart.

Az előadás címe: Hidegburkolatok alkalmazása a MAPEI – nél.
Előadó: Juhász Nagy János úr a MAPEI KFT képviselője.
Mivel a terem befogadóképessége behatárolt (max. 65 fő) csak előzetes jelent-kezés alapján lehet az előadáson részt venni a jelentkezés sorrendjében.

Jelentkezni lehet 2007, november 8-ig:
-levélben: Kovács Sándor, 6000, Kecskemét, Nemesszeghy M.u. 6 sz.
-telefonon : (lehetőleg 14 – 17 óra között, 76/480-502, 70-517-41-30
-e-mail-en: s01@fibermail.hu
A jelentkezéshez szükséges: a pontos név, lakcím, kamarai névjegyzéki szám,
(telefoni elérhetőség).

Amennyiben a jelentkezők létszáma meghaladja a 65 főt, úgy a 66. főtől egy új előadást szervezünk új időponttal, erről értesítéssel leszünk.

Kecskemét, 2007, október 14.

Kovács Sándor sk.
ÉTE Bkkm-i titkára


MAPEI
2007. október 27.


Tisztelt Kolléga (nő) .


A MAPEI KFT. 2007, november 21.-én szerdán, Kecskemét, Hunyadiváros, Hunyadi János tér 2 sz. Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nagytermében

1 kreditpontot érő szakmai előadást tart.

Az előadás címe: Hidegburkolatok alkalmazása a MAPEI – nél.
Előadó: Juhász Nagy János úr a MAPEI KFT képviselője.
Mivel a terem befogadóképessége behatárolt (max. 65 fő) csak előzetes jelent-kezés alapján lehet az előadáson részt venni a jelentkezés sorrendjében.

Jelentkezni lehet 2007, november 8-ig:
-levélben: Kovács Sándor, 6000, Kecskemét, Nemesszeghy M.u. 6 sz.
-telefonon : (lehetőleg 14 – 17 óra között, 76/480-502, 70-517-41-30
-e-mail-en: s01@fibermail.hu
A jelentkezéshez szükséges: a pontos név, lakcím, kamarai névjegyzéki szám,
(telefoni elérhetőség).

Amennyiben a jelentkezők létszáma meghaladja a 65 főt, úgy a 66. főtől egy új előadást szervezünk új időponttal, erről értesítéssel leszünk.

Kecskemét, 2007, október 14.

Kovács Sándor sk.
ÉTE Bkkm-i titkára


Álláshírdetés
2007. szeptember 27.


Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
építésügyi hatósági ügyintéző munkakör
betöltéséreEllátandó feladatok:
I. fokú építésügyi hatósági feladatok ellátása: elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási és rendeltetésmódosítási engedélyezési eljárások lefolytatása, eljárási bírságok megállapítása, szabálysértési eljárást kezdeményezése az építésügyi szabályok megsértőivel szemben, hatósági ellenőrzések és építésügyi hatósági kötelezések végzése.

Pályázati feltételek:
· magyar állampolgárság
· büntetlen előélet
· egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai színtű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. mellékletére figyelemmel

Előnyt jelent:
· közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, építésügyi igazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat

Pályázathoz kérjük csatolni:
· önéletrajz
· felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolat
· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

Az álláshely határozatlan idejű kinevezéssel - 3 hónap próbaidővel - tölthető be az elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 15. nap.

A pályázatok elbírálása a jegyzővel és az osztályvezetővel történő személyes megbeszélést követően történik.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül.

A pályázatot Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez kell benyújtani.
Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25