Hirdetmények, aktualitások

DESIGN NAP
2008. január 11.


Tisztelt Érdeklődők!

Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja által szervezett,
"Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése" című konferenciasorozat következő programjára.

Design nap - 2008. január 24. (Európa vezető kórház design szakértői és tervezői mutatják be az új trendeknek megfelelő munkáikat.)

A program helyszíne a Francia Intézet (Bp. 1011, Fő u. 17.)

Mellékelten küldöm a nap programját és a jelentkezési lapot. Kérem, továbbítsák a felhívást azon kollégáiknak is, akik érdeklődhetnek a konferencia témája iránt.

(JELENTKEZÉSI LAP a BKK megyei Építész Kamaras titkárságán vagy az epitmuh@t-online.hu címen kérhető)

Üdvözlettel:

Szandányi Beatrix
Program koordinátor
Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2, Hungary
Phone: +36-1-488-7606
Fax: +36-1-488-7610

-----------------------------------------------------------------------------

SZAKMAI PROGRAM

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése konferenciasorozat
Design nap -- 2008. január 24.

9.00 – Regisztráció

9.20 – 9.30 A DESIGN NAP megnyitójaDr. Szócska Miklós, mb. igazgató, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem (SE EMK)

9.30 – 10.00 Megnyitó előadásDr. Köpeczi Bócz Tamás, főigazgató, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

10.00 – 10.40 Egészségügyi létesítmények design-ja 2025-reHennu Kjisik, finn építész, a Bouwcollege (The Netherlands Board for Healthcare Institutions) által szervezett európai design verseny nyertese

10.40 – 11.20 A kórházak és más egészségügyi létesítmények életciklus értékének és hatékonyságának javítása Marinus Verweij, igazgató, Bouwcollege (The Netherlands Board for Healthcare Institutions)

11.20 – 12.00 Fenntarthatóság és design Phil Nedin, egészségügyi fejlesztési igazgató, ARUP International

12.00 – 12.15 Kérdések

12.15 – 12.35 ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2008 kiállítás megnyitójaKálmán Ernő, DLA építész, Magyar Építőművészek Szövetségének elnökeA kiállítás szakmai bemutatójaDr. Kiss Zsolt István, okleveles építészmérnök, UIA WP Public Health Magyarországi Egészségügyi Munkacsoportjának elnöke

12.35 – 13.15 Büfé ebéd

13.15 – 13.55 A European Capital Study üzenete a design-rólBarrie Dowdeswell, elnök, European Health Property Network (EuHPN)

13.55 – 14.35 Egy francia kórház design projekt bemutatásaNathalie Pierre, építész, BDPgroupe6 (Building Design Partnership)

14.35 – 15.15 Magyar tapasztalatok az egészségügyi létesítmények tervezéséről a szakmai koncepciótól a műszaki átadásigDr. Kiss Zsolt István, okleveles építészmérnök, Magyar Építőművészek Szövetsége, UIA WP Public Health Magyarországi Egészségügyi Munkacsoportjának elnöke

15.15 – 16.00 Kérdések, hozzászólások
Moderátor: dr. Miklós Szócska, mb. igazgató, SE EMK

A program a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált, a részvételért 1,5 kreditpont kapható!
Helyszín: Francia Intézet, 1011 Budapest, Fő utca 17.
A konferencia nyelve ANGOL, szinkrontolmácsolás magyarra.


PÁLYÁZAT - SZOLNOK
2007. december 14.


Pályázati felhívás - Tiszaligeti Termálfürdő és Rekreációs Központ területén új fürdő megvalósítása

Beadási határidő : 2008, március 17 - 23:59

A tervpályázat kiírója: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

A tervpályázat tárgya: A Szolnok, Tiszaligeti Termálfürdő és Rekreációs Központ építészeti-műszaki tervjavaslatának elkészítése a meglévő uszoda területén új fürdő létesítmény megvalósítása céljából.

A tervpályázat célja: A kiíró a megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt.

A tervpályázat jellege: nyílt
A tervpályázati eljárás formája: általános eljárás
A tervpályázat titkos.

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata:
A tervpályázat meghirdetése: 2007. december
A helyszíni szemle időpontja: 2007. december 17. 10:00 h
Kérdések beküldésének határideje: 2008. január 4.
A kérdésekre adott válaszok megküldése: 2008. január 18.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2008. március 17.
Tervpályázat eredmény hirdetése: 2008. április 8.

Pályaművek díjazása:
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 20.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege: 5.000.000,- Ft
A megvétel legkisebb összege: 800.000,- Ft

A tervpályázati dokumentáció árusítása:
A tervpályázati dokumentációt bruttó 30.000,- Ft összegért Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda (Szolnok, Kossuth tér 1. II. emelet 226. szoba) 2008. január 26-ig munkaidőben (hétfő-csütörtök: 8-16 h péntek: 8-12 h) árusítja. A dokumentáció ellenértékének pénzügyi teljesítése készpénz átutalási csekken történő befizetéssel, postai vagy banki átutalással vagy postai befizetéssel történhet. A dokumentáció átvételekor be kell mutatni a befizetést igazoló bizonylatot, feladóvevényt. A befizetést igazoló okirat közlemény rovatában fel kell tüntetni a „Tiszaligeti Termálfürdő építési tervpályázata” szöveget. A kiíró bankszámlaszáma: OTP Bank 11745004-15408930


A Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere
Társelnök: Csillag Katalin, okl. építészmérnök, vezető tervező (MÉK)
Szakmai titkár: Pataki Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati főépítésze
Tagok:
B. Szabó Veronika, okl. építészmérnök, vezető tervező (MÉK)
Gutman József, okl. építészmérnök, vezető tervező (megyei építész kamara)
Makai István, okl. építészmérnök, vezető tervező (megyei építész kamara)
Mészáros János, okl. építészmérnök, vezető tervező (megyei építész kamara)
Bogdán Béla, okl. gépészmérnök, fürdő igazgató
dr. Szegedi Károly, önkorm. képviselő, Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Jogi szakértő: dr. Stiegler Erzsébet, ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Szakértők: dr. Ákoshegyi György, okl. gépészmérnök (Magyar Fürdőszövetség főtitkára)
dr. Szemerédi József, turisztikai szakértő


KIÁLLÍTÁS
2007. december 10.


Kamaránk elnöksége nevében meghívom Önt és kedves családját, barátait a
JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI
ÉPÍTÉSZEK KIÁLLÍTÁSÁRA

Helyszín: az Építészeti Faipari és Környezetgazdálkodási
Szakközép- és Szakiskola aulája, Szolnok, Petõfi Sándor u. 1.

Megnyitja: 2007. december 12-én (szerdán) 15:00 órakor
HEGMANNÉ NEMES SÁRA
Szolnok MJV alpolgármestere

Közremûködnek az Ádám Jenõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
Zeneiskola és Szakiskola növendékei.


Tisztelettel:
Makai István
elnök

A kiállítás 2007. december 12-tõl 2008. január 10-ig tekinthetõ meg.

-----------------------------------------------------------------------------------------

A KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK:

A megnyitó után közvetlenül:
Mészáros János megyei fõépítész: Blazsek Gyöngyvér emlékére pályázat
meghirdetése az iskola diákjai részére

Makai István JNSzMÉK elnök: Megmlékezés Rerrich Bélára
halálának 75. évfordulója alkalmából.

Baráti beszélgetés az iskola tanárainak, oktatóinak és a kamara építészeinek részvételével
a tervezés, a kivitelezés és a szakoktatás aktuális kérdéseirõl, az együttmûködés fejlesztésének lehetõségeirõl.

2008. januárjában:
Rendkívüli órák és pályázati konzultációk az iskolában az építészek közremûködésével.
A Blazsek Gyöngyvér díj pályázatának eredményhirdetése és a diákok kiállítása.


Miskolc, Szent István tér rendezése
2007. december 03.


MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
tervpályázati hirdetménye

Miskolc, Szent István tér rendezése
Ö T L E T P Á L Y Á Z A T

Tervpályázat kiírója:
MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ Zrt.
Miskolc, Hunyadi út 21.

Tervpályázat lebonyolítója:
MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ Zrt.
Miskolc, Hunyadi út 21.

Tervpályázat tárgya:
Miskolc belvárosában a sétáló utca (Széchenyi út) nyugati végpontjaként már korábban kialakult Városház térhez kapcsolódó, önálló városi tér rendezése, amely tisztázza a kialakítandó tér térfalainak építészeti megfogalmazását, funkcióval tölti be a kialakítandó teret, és építészetileg megformálja azt

Tervpályázat célja:
Az, hogy a kiíró a pályamunkákból a tér kialakításához és fejlesztéséhez olyan építészeti gondolatokat, ötleteket kapjon - amelyek figyelembe veszik az érintett terület építészeti értékeit, a város történeti hagyományait, a városlakók érzékenységét, - amelyek alapján a tér beépítésére vonatkozó építészeti program meghatározható.

· A kiíró az ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja az építési (beépítési) lehetőségeket tisztázni, a végleges tervezési programot meghatározni, a szabályozási terv módosítását kezdeményezni.
· Miskolc Városház tér és az Avasi templom parkja közötti (tervezési) területre olyan beépítés javaslatok beszerzése, melyek megoldást adnak egy 5.000 főt befogadó városi rendezvény-tér kialakítására, a terület városszerkezetbe történő integrálására a történelmi belváros értékeinek megőrzése mellett.

Tervpályázat jellege, formája:

- tervpályázat jellege: NYÍLT
- a tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
- a tervpályázat: TITKOS

A tervpályázat lebonyolításának idő táblázata:

Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete : 2007. november 19.
Helyszíni szemle időpontja 2007. december 4.
Kérdések feltevésének határideje 2007. december 11.
Kérdésekre adott válaszok határideje 2007. december 19.
Pályaművek postára adásának határideje: 2008. január 21.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2008. február 5.
Tervpályázat nyilvános bemutatása : 2008. február 5.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása : 2008. március 6.

A tervpályázati dokumentáció árusítása:
A tervpályázati dokumentációt 50.000,- Ft (bruttó) összegért Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Miskolc, Hunyadi út 19. I. emelet, 2007. november 19-től 2007. december 4-ig munkaidőben árusítja.

Pályaművek benyújtása:
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP felhasználásával kizárólag postai ajánlott küldeményként nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje:
2008. január 21. (hétfő) 24. óra. A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül kizárja.

A pályaművek díjazása:

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 10.000.000,- Ft
áll rendelkezésre
A díj legnagyobb bruttó összege: 4.000.000,- Ft
A megvétel legkisebb összege bruttó: 500.000,- Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és megvételek összegét.

Miskolc, 2007. november 19.


A Bíráló Bizottság nevében

Jirkovszky Tamás
szakmai titkár


Miskolc, Szent István tér rendezése - kiegészítés
2007. december 03.


H I B A J E G Y Z É K

Miskolc, Szent István tér rendezésének kiírt építészeti ötletpályázat kiírási szövegére:

7. oldal:
· A megjelölt tervdokumentáció árusítására vonatkozó határidőt 2008. január 15-i határidőre hosszabbítjuk meg.
· A kérdéseket a kiíró felé ajánlott levélben is meg kell küldeni, a válaszokat a kiíró a megjelölt határidőig ajánlott levélben is megküldi a pályázónak.

21. oldal:

A teljes dokumentációt CD-re írva ( a CD-n lévő dokumentációnak PC alapú operációs rendszeren képként elmentve pl.: pdf. formátumban) a zárt borítékban a pályázati anyaghoz mellékelni kell.

Miskolc, 2007. november 29.


Jirkovszky Tamás
Bíráló Bizottság nevében


RÁKÓCZI ÚT
2007. október 31.


M E G H Í V Ó

A Kecskeméti Városszépítő Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja Önt a kecskeméti Rákóczi út revitalizációs tervének véleményezésére, melynek időpontja

2007. november 7. szerda 16:00 óra,

helyszíne a
Cifrapalota (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.)

Célunk, hogy a beszélgetésen elhangzottakat összefoglalva, közös álláspontot képviselve eljuttassuk azt városunk vezetése és Vásárhelyi Dániel főépítész úr részére is.

A terv megtekinthető a város honlapján az Önkormányzat – Városfejlesztés címszó alatt (www.kecskemet.hu).

Aktív részvételére és alkotó véleményére feltétlenül számítunk.

Kecskemét, 2007. október 31.

Üdvözlettel:Király József s.k.elnök és Varga József s.k.titkár


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25