Hirdetmények, aktualitások

HELYI ÖRÖKSÉG PÁLYÁZAT
2009. február 13.


A Helyi Építészeti Örökség 2009. évi Építészeti Nívódíj pályázata
Pályázati Felhívás

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya - az 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§-ának (1) bekezdés e) és h) pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben foglaltak alapján - az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállítások elismerése céljából építészeti nívódíj pályázatot hirdet. A pályázat lebonyolításával a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaságot bízta meg.
A nívódíjat megvalósult alkotások nyerhetik el. A pályázat nyilvános.
A nívódíjra pályázni lehet az ország területén lévő, önkormányzati rendelettel a helyi védelem körébe vont elemekkel, melyek jelentős építészeti értéket képviselnek, és helyreállításuk, bemutatásuk példaszerű színvonalon, értéknövelő módon valósult meg.

A pályázat célja:
Az építészeti nívódíj pályázat célja, hogy segítségével feltárjuk, értékeljük és közzétegyük a helyi védelemben részesített értékes történeti emlékek megőrzésével, helyreállításával elért kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítményeket. További célja a pályázatnak, hogy széles körben hasznosítható javaslatokat adjon az egyedi tájérték, a településkép, a településkarakter, az értékes épületegyüttes, épület, képzőművészeti alkotás, stb. szakszerű megőrzéséhez.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki a felújítás megvalósításában felelős építészként, vagy táj- és kertépítész tervezőként, ill. restaurátorként, generálkivitelezőként, vagy tulajdonosként (önkormányzat és civil szervezet is lehet) közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A pályázatra 2009. január 1. előtt igazoltan megvalósult alkotásokkal, épületek esetében e dátum előtti jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező pályaművekkel lehet jelentkezni. Nem lehet pályázni, ha a tervezéssel kapcsolatban szerzői jogi, etikai vita, vagy építésrendészeti eljárás áll fönn, erről a pályázónak nyilatkoznia kell. A pályázatokhoz ajánlott csatolni az állami főépítész értékelő véleményét, amely a pályázat mellékletét képezi.
Díjazásban az építtetők, tervezők és kivitelezők részesülnek.
Nem pályázhatnak az országos műemléki védettséget élvező épületek, objektumok.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázók nyilatkozatát arról, hogy valamennyien hozzájárulnak a pályázaton való részvételhez, és – a Bíráló Bizottság ilyen igénye esetén - lehetővé teszik az épület megtekintését. Nyilatkozniuk kell továbbá a pályázóknak arról is, hogy díjazás vagy elismerés esetén a nyeremény összegét milyen százalékos megosztásban kérik a díjazásban részesülők, valamint, hogy hozzájárulnak a nyertes pályamű terveinek és fényképeinek közzétételéhez.
A pályázók pályázatuk benyújtásával elfogadják a Pályázati Felhívásban foglalt feltételeket, és alávetik magukat a Bíráló Bizottság döntésének.

A pályázati felhívást az Építésügyi Szemle, az Önkormányzati Tájékoztató és az Építész Közlöny is közzéteszi, de hozzáférhető a www.nfgm.gov.hu és a www.vati.hu honlapon is, letölthető formában. A pályázati kiírás és jelentkezési lap (adatlap) 2009. január 20-tól díjmentesen szerezhető be a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Dokumentációs Központ, Szolgáltatási Osztálynál. Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
További információ kérhető: Bánóné Nyékhelyi Mária szakmai titkártól a Maria.Nyekhelyi.Banone@meh.gov.hu e-mail címen, illetve Bódyné Máthé Ildikótól: tel.: 279-2613, vagy e-mailen: ibody@vati.hu

A pályázatok benyújtása:
1.) A pályázatot a mellékelt, pontosan kitöltött adatlapok felhasználásával, a felhívásban ajánlott és kötelező dokumentumok csatolásával, A/4 formátumú csomagolásban, az alábbi címre kell benyújtani:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1111 Budapest, Budafoki út 59.
Információszolgáltatási Iroda, Bódyné Máthé Ildikó részére
2.) A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 10.

A pályázatot postán kell benyújtani, benyújtásának időpontja a postabélyegző kelte. Egy postai csomagban csak egy pályázat nyújtható be.
3.) A beküldött pályázati anyagok hiánypótlására nincs lehetőség.

A pályázati anyag tartalma:
A pályázati anyag a megértéshez és a bemutatáshoz szükséges mennyiségű és léptékű dokumentumokból áll. Fontos, hogy a felújítás előtti és az azt követő állapot jól dokumentált legyen, tehát szükségesek a felmérési és a tervezett állapot terveit, vizsgálati, diagnosztikai anyagait, fényképeit, a helyreállítás szakszerűségét, hitelességét rögzítő dokumentumokat benyújtani a pályázathoz. (Épületek esetében az építési engedélyezési terv szintű megjelenítés ajánlott.)
Kötelezően benyújtandó munkarészek:
- a két, kiíráshoz mellékelt, kitöltött adatlap
- az építészeti örökség helyi védelmét biztosító jogszabály jegyző által hitelesített másolata
- 2009. január 1. előtti használatbavételi engedélyről szóló határozat
- az eredeti és a megvalósult állapotot ábrázoló tervek és fotók /digitális fotók CD mellékleten/
- térkép, helyszínrajz a területről
Ajánlott:- az állami főépítész értékelő véleménye


A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) Építésügyi és Építészeti Főosztály vezetője által felkért Bizottság bírálja el, amely a benyújtási határidőt követő 90 napon belül hozza meg döntését.
A Bíráló Bizottság tagjai: az NFGM Építésügyi és Építészeti Főosztálya, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi Hivatala, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművész Szövetség, valamint az Önkormányzatok Szövetsége delegált képviselői. A döntésről a pályázók a döntést követő 20 munkanapon belül írásban értesítést kapnak. A benyújtott pályázati anyag díjazására a legmagasabb pályadíj 1,5 millió, a legalacsonyabb 300.000.- forint. A díjak átadására és a díjazásban vagy elismerésben részesített épületek bemutatására ünnepélyes keretek között kerül sor.

2009. január 20.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Építésügyi és Építészeti Főosztály
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. postacím: 1880 Bp. Pf.:111.


ÁTE Előadás
2009. január 29.


Szakmai előadás

Az Építéstudományi Egyesületek Bkkm-.i Csoportja tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a
2009 február 10.-én /kedden/ de.10.00 órakor kezdődő kreditpontos szakmai programjára.

Tárgya:
Csapadékvíz olajmentesítése korszerű, hatékony, gazdaságos technikával, a szelektív szűrés elmélete

Ideje: (a fenti: 2009, február 10, kedd, 10:00- 12:00 h-ig.)
Helye: Kecskemét, Technika Háza, földszinti kisterem.
Előadó: Bárczy Zoltán okl. vegyészmérnök, a környezetvédelem mestere.
Jelentkezés: Írásos bejelentkezéshez kötött.

Jelentkezés: kamarai azonosító megadásával az iroda@barczy.hu, vagy info@proman.hu,2009 február 06.-ig.

Tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket, kollégákat.

Kecskemét, 2009, január 19.

Kovács Sándor
ÉTE Bkkm.-i titkára
70-517-41-30


Hírlevél
2008. november 07.


A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara 2007. június 20-án tartott taggyűlése jóváhagyta az Elnökség által előterjesztett

Bács-Kiskun Építészetéért díj

alapító okiratát.

A díj alapítás célja volt, az építészet barátainak, valamint a környezetalakításban kimagasló teljesítményt nyújtó nem szakmabeli személyek elismerése. Továbbá az építészet népszerűsítése.

A díj az Építészet Hónapja alkalmából 2008. október 29-én került átadásra.

A Kamara Elnöksége a díjat
Dr. Csatári Bálint MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet
főmunkatársának ítélte az alábbi indoklással:

„A megye épített környezetének újragondolásáért, a megye táji kultúrájának megőrzéséért, a tanyavilág feltárásában végzett tevékenységéért”.

A díjat társművészetek képviselői, közéleti személyiségek, a kamara vezetése jelenlétében, fogadás keretében Borbély Lajos a Kamara Elnöke adta át.

Kecskemét, 2008. november 4.

Hornokné Fehér Zsuzsanna sk. titkár


ARMSTRONG DLW
2008. október 28.


Tárgy: Meghívó
Dátum: 2008.10.28.

Tisztelt Partnereink!

Az Armstrong DLW AG Magyarországi Képviselete nevében tisztelettel meghívjuk Önt szakmai rendezvényünkre.

Időpont: 2008. november 18. 09.00 óra

Helyszín: Vedres István Építőipari Szakközépiskola
6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2.

Program:

1. Cég bemutatkozás

2. Minden korszak más - de az anyag ugyanaz...
Az építészek kedvelt burkolóanyaga: a linóleum

3. DLW intézményi melegburkolatok – termékkínálat /homogén és heterogén PVC padlók, design padlók, tüfilc burkolatok/ ismertetés, referenciák

4. Gyakorlati kérdések a tervezési tevékenységre vonatkozóan

A kávé-szünetben lehetőség nyílik a kollekciók áttekintésére is.

Rendezvényünket állófogadással zárjuk kb. 13.00 órakor.

Bízunk benne, hogy jelenlétével megtiszteli rendezvényünket.
Programunk akkreditálása folyamatban van /kredit érték:1 pont/

Kérjük részvételi szándékát jelezze legkésőbb 2008.11.13-ig a 30 450 2530-as telefonszámon
vagy az alalia@armstrong.com email címen, ill. az Építészkamara felé.

Üdvözlettel:
Lalia Ákos
Műszaki és kereskedelmi tanácsadó
+36 30 450 2530


BUDAPEST ARCHI(V)
2008. október 08.


BUDAPEST ARCHI(V)
2008. október 18.
Egy nap építészetről nem csak építészeknek
Aranytíz Rendezvény Központ, Bp. V. ker. Arany J. u. 10.

A BUDAPEST ARCHI(V) egy egész napos rendezvény, ahol célunk Budapest építészete elmúlt 140 évének bemutatása és ezen keresztül az építészet népszerűsítése. A szakmai továbbképzések mellett egyéb kísérő programokkal várjuk az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Számítunk mindazokra, akik szívesen kipróbálják jogszabályi labirintusunkat, építenek lego-házat, beülnek ArchiMozinkba, rajzolnak vagy különböző fejtörőket oldanak meg. Amíg a felnőttek továbbképzik magukat, a gyerekeknek játszóházat biztosítunk.

Program:
1. 10.00 - 12.00 Vajai Tamás DLA: Fővárosi Közmunkák Tanácsa - előadás
(1 pont/2 óra/2000,-Ft)

2. 12.00 - 14.00 Dr. Ferkai András: Budapest építészete a két világháború között - előadás
(1 pont/2 óra/2000,-Ft)

3. 14.00 - 16.00 Mújdricza Péter: Proletkult és profitkult között – előadás
(1 pont/2 óra/2000 Ft)

4. 16.00 - 18.00 Beleznay Éva: Városfejlesztés és kiemelt beruházások napjainkban - előadás
(1 pont/2 óra/2000 Ft)

5. 10.00 - 12.00 Roszinszky Rudolfné: Szecesszió a Terézvárosban - városi séta
(1 pont/2 óra/2000,-Ft)

6. 12.00 - 14.00 Arlett Annamária: Pesti Broadway - városi séta
(1 pont/2 óra/2000,-Ft)

7. 14.00 - 16.00 Tahi-Tóth Nándorné: Andrássy út és a világörökség - városi séta
(1 pont/2 óra/2000,-Ft)

8. 16.00 - 18.00 Tahi-Tóth Nándorné: Andrássy út és a világörökség - városi séta
(1 pont/2 óra/2000,-Ft)

9. 13.00 - 16.00 Sólyom Benedek DLA, Keller Ferenc, Hőnich Richárd DLA:
Bejutni és Nézelődni, utazások a Nívódíj körül - épületlátogatás
Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Alkotás Point Irodaház, Fény utcai piac
(2 pont/3 óra/ingyenes)

X. 19.00 - 20.30 Pódiumbeszélgetés (és némi meglepetés) híres pályaelhagyó építészekkel
Meghívott vendégek: Kopeczky Lajos riporter, Kóbor János előadóművész, Kőhalmi Zoltán humorista, Pálffy István riporter - Moderátor: Szalai András
(kredit mentes/1,5 óra/ingyenes)

Y. 22.00 - 03.00 Salsa Est - Az Aranytíz szervezésében DJ José Rey vezetésével
(kredit mentes/5 óra/belépő a helyszínen vásárolható)

Közben:
10.00-18.30 • Budapest Anno – kiállítás
· ArchiMozi
· Jogszabály labirintus
· Kvízjáték - játékos feladatok kisebb ajándékokért
· Lego-ház építő verseny
· Építészeti, képzőművészeti könyvek, albumok vására
· Játszóház gyerekeknek

Legalább négy fizetős továbbképzésen történő részvétel esetén: 6.400,-Ft (1.600,- Ft kedvezmény)
A programokra külön-külön előzetesen kell bejelentkezni, a létszámkeret korlátozott!
Fenti továbbképzéseken szakmán kívüliek is részt vehetnek kedvezményes áron (1400,-Ft/program).

További információ és jelentkezés a www.epitesztovabbkepzo.hu oldalon, vagy a 784-17-91 számon.

Várjuk rendezvényünkre!


Nyári Szünet
2008. július 31.


Tisztelt Kollégák!

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a Bács-Kiskun megyei Építész Kamara 2008. augusztus 04.-től és 2008. augusztus 29.-ig zárva tart.
Mindenkinek kellemes pihenést, jó nyaralást kívánunk.
Kamara Titkársága


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26