Hirdetmények, aktualitások

HAJÓTÚRA
2009. április 29.


Az Építész Továbbképző Kht. ismét hajótúrát szervez.

A mostani túra zömében más épületeket tartalmaz, mint korábbi hasonló jellegű kirándulásaink, ezért a már korábban résztvevők ismét eljöhetnek és pontot szerezhetnek ebben a könnyed, de reméljük hasznos formában.

Alábbiakban küldöm a programot, kérlek tagjaitok között terjesszétek a lehetőséget!


Hajótúra-Budapest - 2009. május 15. 14.00-17.00
MÉK: 2 pont; MMK: bírálat folyamatban

Tartson velünk ismét, és tekintse meg egy kellemes hajótúra keretében, hogyan változott a Duna budapesti szakaszának partja a közelmúltban.

Épületek (építmények) és bemutatóik:
Dúzs Sándor: Millennium Tower II.
Miklós Zoltán: Millennium Tower III.
Vadász Bence: Haller-kapu
Kertész András Tibor DLA: Infopark E-F épület
Turányi Gábor DLA: Kopaszi-gát
Bálint Imre DLA: Foka-öböl, Luxus lakóház
Hunyadi Mátyás: Megyeri-híd
Sugár Péter DLA: Lánchíd ’19 Design Hotel
Tima Zoltán: Népfürdő utcai lakóházak

Áttekintő előadás:
Pálfy Sándor DLA: A Duna és város kapcsolata városrendezési szempontból


Köszönettel
Fontana Vera
Építész Továbbképző Kht.
etkht.szervezes@upcmail.hu
www.epitesztovabbkepzo.hu
tel: 1/784-1791 fax: 1/784-0107


DÉMÁSZ ŰRLAPOK
2009. március 27.


Használatbavételi engedély:

Szükséges adatok:

- Név, Cégnév
- Anyja neve, Adószám
- Szig.sz., Cégjegyzék szám
- Cím
- Érintett ingatlan címe
- Jellege pl.: kerítés, melléképület, …
- Felelős műszaki vezető által aláírt nyilatkozat 2 példányban

Ügyintézés:

- Ügyfélszolgálat
- Postai úton
- Elektronikus úton (e-mail)
- Telefonon

Az igény fogadásától 15 napon belül levélben megküldjük a kitöltött, de még általunk nem aláírt nyilatkozatot. A felelős műszaki vezető aláírása után a nyilatkozatot vissza kell részünkre küldeni. A nyilatkozat egy példányát aláírást követően megküldünk az igénylőnek.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fennmaradási engedély:

Szükséges adatok:

- Név, Cégnév
- Anyja neve, Adószám
- Szig.sz., Cégjegyzék szám
- Cím
- Érintett ingatlan címe
- Jellege pl.: kerítés, melléképület, …
- Nyomvonalas közmű egyeztetés

Ügyintézés:

- Ügyfélszolgálat
- Postai úton
- Elektronikus úton (e-mail)

A fennmaradás engedély beszerzését a nyomvonalas közműegyeztetés igénylésével kell kezdeni. Amennyiben a nyomvonalas egyeztetés során a fennmaradás nem ütközik akadályba, megküldjük mindkét nyilatkozatot az igénylő számára. Abban az esetben, ha a fennmaradáshoz bármilyen okból nem tudunk hozzájárulni, azt jelezzük a nyomvonalas egyeztetésben. Amint a nyomvonalas egyeztetésben leírt feltételek teljesülnek, meg lehet kérni a fennmaradási engedélyt a fenti adatokkal és ügyintézési módokkal. A kért nyilatkozatot 15 napon belül postázzuk az igénylő részére.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Építési, rendeltetés-változási engedély:

Szükséges adatok:

- Név, Cégnév
- Anyja neve, Adószám
- Szig.sz., Cégjegyzék szám
- Cím
- Érintett ingatlan címe
- Jellege pl.: kerítés, melléképület, …

Ügyintézés:

- Ügyfélszolgálat
- Postai úton
- Elektronikus úton (e-mail)
- Telefonon

Az igény fogadásától 15 napon belül levélben nyilatkozunk. Az engedély csak elvi jellegű, arról szól, hogy az adott ingatlan villamos-energiával ellátható. A villamos-energia ellátás pontos műszaki-gazdasági feltételeit konkrét igénybejelentését követően fogja megkapni az igénylő. A nyilatkozat kiállítása nem mentesíti a létesítmény tervezőjét a nyomvonalas közműegyeztetés elvégzése alól. A fenti elvi nyilatkozat mellett a nyomvonalas közműegyeztetés felhívja a figyelmet az építkezés során betartandó szabványokra és megközelítési távolságokra is.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bontási engedély:

Szükséges adatok:

- Név, Cégnév
- Anyja neve, Adószám
- Szig.sz., Cégjegyzék szám
- Cím
- Bontással érintett ingatlan címe
- Bontandó rész jellege pl.: kerítés, melléképület, …
- Térképmásolat, helyszínrajz, amely alapján a bontandó létesítmény egyértelműen beazonosítható (belterületen utcanév és házszám, külterületen helyrajzi szám mindenképpen legyen feltüntetve)
- Elvi bontási engedély (csak a végleges engedély igénylésekor)

Ügyintézés:

- Ügyfélszolgálat
- Postai úton
- Elektronikus úton (e-mail)

Az igény fogadásától 15 napon belül levélben nyilatkozunk „elvi bontási engedély”, hogy a tervezett bontás érint-e az üzemeltetésünk alá tartozó berendezést. Amennyiben igen, úgy gondoskodni kell annak kiváltásáról, vagy megszüntetéséről.
A kiváltás, vagy megszüntetés elkészülte után lehet megkérni a végleges bontási engedélyt, melynek szükséges adatai és ügyintézése is megegyezik az elvi engedély igénylésénél leírtakkal, a különbség csupán, hogy az elvi nyilatkozatot is csatolni kell.


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Nyomvonalas közmű egyeztetés:

Szükséges adatok:

- Név, Cégnév
- Anyja neve, Adószám
- Szig.sz., Cégjegyzék szám
- Cím
- Érintett ingatlan címe
- Jellege pl.: kerítés, melléképület, …
- Térképmásolat, helyszínrajz, amely alapján a bontandó létesítmény egyértelműen beazonosítható (belterületen utcanév és házszám, külterületen helyrajzi szám mindenképpen legyen feltüntetve)

Ügyintézés:

- Személyesen (D-Partner Krt.) csak a tervezővel
- Postai úton (mobil elérhetőség megadásával)
- Elektronikus úton (e-mail) (mobil elérhetőség megadásával)
- Telefonon

A kért nyilatkozatot 15 napon belül postázzuk az igénylő részére.
A közműnyilatkozatok kiadása az építési engedélyhez, elvi bontási feltételekről, bontási engedélyhez, fennmaradási engedélyhez és használatba vételi engedélyhez az ügyfél részére díjtalan.


MEGHÍVÓ
2009. március 27.


Meghívó

A Delfin Computer Informatikai Zrt. Konzultációval egybekötött előadást szervez

„Foglalkoztatás, munkavédelem és informatika az építőiparban” címmel.

A Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő tagok, nyilvántartott műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezető, építésvezető számára
A képzés 1,5 kredit pontot ér.

2009. március 31-én 9:00 - 15:00 – ig.

9.000.-Ft/fő

Az előadás helye: Delfin Székház
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 64.
Földszinti előadó terem

IDŐPONT PROGRAM

8:30 – 9:00 Regisztráció

9:00 – 10:30 Építőipari foglalkoztatás
Előadó: Kurunczi László
munkaügyi szaktanácsadó
Építőipari Ágazati kollektív szerződés kiterjesztése
Foglalkoztatás az építőiparban.
Az építőipari munkavégzés eltérő szabályai
Munkaidő-keret, egyenlőtlen munkaidő-beosztás szabályai

10:30 – 11:00 Kérdések – válaszok
Szünet

11.00 – 12:30 Építőipari munkavédelem
Előadó: Bán Péter
Munkabiztonsági szakértő
Munkavédelmi helyzet az építőiparban
Munkavégzés összehangolása
Földmunkák veszélyei, épületek bontásának veszélyei,
Leesés elleni védelem, egyéni védőfelszerelések
Személyemelők használatának veszélyei


12:30 – 13:30 Kérdések – válaszok
Szünet

13:30 – 14:30 Informatika az építőiparban
Előadó: Knyur Géza
Mérnök-informatikus
Számítógép használata az építőiparban,
Építőipari szoftverek, építőipari informatika
Gyakorlati megvalósulása
Mobil informatika, digitális képfeldolgozás,
Dokumentumok, informatikai biztonság, prezentáció,
Speciális építőipari hardver eszközök és alkalmazásuk.

14:30 – 15:00 Kérdések – válaszok

Jelentkezni: Farkasné Varga Edit szervezőnél a 62/246-810/222 telefonszámon, ill. az info@delfin.hu e-mail címen lehet.


KONFERENCIA
2009. március 06.


ÖNTÖTT KŐ
Látszó beton konferencia, továbbképzés építészeknek, mérnököknek, felelős műszaki vezetőknek és műszaki ellenőröknek

2009. április 1. szerda 13 óra
Hungexpo, Construma, 25-ös pavilon

Tervezett program és előadók:

A monolit felé - Látszó beton felületek Nyugat-Európa kortárs építészetében
előadó: Vukoszávlyev Zorán PhD egy. adjunktus

Vasbeton szerkezetek felületi megjelenésével foglalkozó szabvány ismertetése
előadó: Kapu László, a szabványt kidolgozó H&V Kft.

Anyagok, szerkezetek, felületek és javítások

Zsaluzatok, előadó: Lachmann Botond, MEVA Zsalurendszerek Rt.
előadó: Mayer László, Pannon-Falap Lemez Kft

Betonfajták, előadó: Szőnyi Éva, Danubius Beton

Betonfestékek, javító anyagok előadó: Pethő Csaba MC-Bauchemie


Gyakorlati tapasztalatok

Tervezési tapasztalatok előadó: Varga Péter tervező – M4 metró

Kivitelezési tapasztalatok előadó: Várnagy Ferenc kivitelező

A konferencián való részvételért 1 továbbképzési pontot ír jóvá mind a
Magyar Építész Kamara, mind a Magyar Mérnöki Kamara.

Részvételi díj: 2009. március 27-ig történő befizetés és jelentkezés esetén bruttó 2000 Ft
a helyszínen: bruttó 3000 Ft.
Jelentkezési cím, ahova kérjük a kitöltött adatlapot eljuttatni:
Fax: 06-1-318-2944
e-mail: der.andrea@mek.hu

A befizetést kérjük a MÉK Koordinációs és Logisztikai Kht számlájára átutalni:
K&H Bank 10201006-50203916-00000000

A Construma látogatása előzetes regisztráció esetén kamarai tagoknak ingyenes és 1 továbbképzési pont jár érte.
---------------------------------------------------------------
(jelentkezési lap: vasti@epiteszmuhely.hu címről kérhető)


ORSZÁGOS MŰEMLÉKI KONFERENCIA
2009. március 03.


XXV. ORSZÁGOS MŰEMLÉKI KONFERENCIA
SZOMBATHELY,2009. SZEPTEMBER 2 – 5.


1. körlevél

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és
az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága
tisztelettel meghívja Önt
a XXV. Országos Műemléki Konferenciára, melynek témája:
KOROK ÉS ALKOTÁSOK – 2000 ÉV ÖRÖKSÉGE MA

Tervezett program:

Szeptember 2. (szerda)
Szombathely

14.00 órától: Érkezés, szállásfoglalás (14.15 órától óránként a Claudius Hotel parkolójából busz indul a konferencia helyszínére).
14.00–19.00 óra: Regisztráció a konferencia helyszínén, valamint vezetett séta Szombathely épített örökségeinek bemutatásával.
19.00 óra: Fogadás a Pannónia Étteremben.

Szeptember 3. (csütörtök)
Szombathely

08.30–18.00 óra: Regisztráció a konferencia helyszínén.
09.00–12.00 óra: Plenáris ülés, vita, hozzászólások.
12.00–14.00 óra: Ebéd a Pannónia Étteremben.
14.00–18.00 óra: Plenáris ülés, vita, hozzászólások.
18.00 órától: Kulturális program és vacsora.
Szeptember 4. (péntek)
Egész napos szakmai utak

09.00–17.00 óra: A kirándulások útvonala tervezés alatt.
19.00 óra: Vacsora (az útvonalak utolsó állomásán).

Szeptember 5. (szombat)
Szombathely

09.30–12.30 óra: Plenáris ülés, vita, záró nyilatkozat elfogadása.
13.00 óra: Ebéd a Pannónia Étteremben.


A rendezvény szervezője:

AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ

Kapcsolattartó:

Szirmai Judit (30/826-7097)
Németh Réka (30/279-6211)
9701 Szombathely, Pf.: 452.
Telefon: 06/94/312-666
E-mail: info@agora-savaria.hu
Honlap: www.agorasavaria.hu

Jelentkezési határidő:
2009. június 30.
(jelentkezési lapon)


A jelentkezőknek részletes programot küldünk.


Minden érdeklődő szakembert szeretettel várunk!
----------------------------

a jelentkezési lap egy winword dokumentum, kérésre küldök
vasti@epiteszmuhely.hu


ökológiai építészet
2009. február 23.


Meghívó
az alábbiak szerint meghirdatett tanártovábbképzési programra

NSZFI (0402) Építőipari szakterület
Felelős: Kovács Ferenc szakértő (kovajobb@t-online.hu, 20/9430992)
Szervező: Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata - Porta Speciosa Közhasznú Egyesület
Az ökológiai építészet, avagy a környezetbarát építőanyagok, különös tekintettel a földanyagú építészetre (Történeti áttekintés, épületfelújítás-rekonstrukció és a mai hasznosítások)

Tartalom:
A földanyagú építészet történeti áttekintése
A hagyományos technológiák (vert fal, paticsfal, vályogtégla, stb.)
Felújítások, rekonstrukciók
A korszerű szerkezeti megoldások
Épületbiológiai és energetikai kérdések
A nemzetközi és hazai szabványok szerepe (földházak, szalmaházak)

Ideje: 2009. február 25. 10.00-15.30 óra
Helye: Szobafestők mázolók tapétázók ipartestülete Budapest Wesselényi u. 73.
Tel/fax: 322-8470

Részletes program
9:00 - 9:50 Regisztráció
9:50 - 10:00 Köszöntő Vizi György a Porta Speciosa Egyesület elnöke
Kovács Bence okleveles építészmérnök, a Független Ökológiai Központ ügyvezetője

10:00 - 11:30 - Földházak állapotfelmérése, diagnosztizálása.
- Földházak felújítása, a szerkezeti problémák megszűntetése (alapok,
falak, tetőszerkezet) - esettanulmányok bemutatása.
Előadó: dr. Lányi Erzsébet tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyeztem Épületszerkezettani Tanszék)

10:30 - 12:00 A földanyagú építészet építészettörténeti áttekintése.
Előadó: Kovács Ferenc okleveles építészmérnök - tanár

12:00 - 12:20 Büfészünet (szendvics, ásványvíz, kávé)

12:20 - 13:40 - A földanyagú építészet technológiai története.
- Rekonstrukciók, áthelyezések - műemlékvédelmi szempontok.
Előadó: Buzás Miklós mûszaki igazgató (Sztentendrei Szabadtéri Múzeum)

13:40 - 15:00 - A földanyagú építészet korszerű szerkezeti megoldásai.
- Épületbiológiai és energetikai kérdések, nemzetközi és hazai szabványok szerepe.
Előadó: PhD Medgyasszay Péter okleveles építészmérnök
15:00 - 15:30 Konzultáció

Kérjük a jelentkezési lapot mielőbb megküldeni szíveskedjenek.

(A jelentkezési lap egy word file, amit e-mail kérésre tudok elküldeni.
Ha valakinek szüksége lenne ilyen lapra, akkor a
vasti@epiteszmuhely.hu
címre írjon, s küldöm)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26