A Kamara szervezeti felépítése

A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Taggyűlése által 5/2017. (V.23.) számú határozattal megválasztott tisztségviselők és küldöttek:

Elnök: Katkics Tamás

Alelnök: Vásárhelyi Dániel

Elnökségi tagok: Boros Pál DLA
Marton Tibor
Horváth Szilárd

Felügyelő Bizottság
elnök: Babud László
tagok: Dóka József
Öveges László
póttagok: Sándorfi Róbert
Várkonyi Péter

Etikai - fegyelmi Bizottság:
elnök: B. Tóth János
tagok: Albrecht László István
Babinszky Tünde
Csuvár Zsolt
Simonics László
póttagok: Krajcsovicz Adrián
Monus Krisztián

Választási Jelölő Bizottság:
elnök: Babinszky Tünde
tagok: B. Tóth János
Krajcsovicz Adrián
Monus Krisztián
Tóthalmi Ferenc
póttag: Hornokné Fehér Zsuzsanna

Küldöttek: Borbély Lajos
Boros Pál DLA
B. Tóth János
Dóka József
Horváth Szilárd
Katkics Tamás
Öveges László
Várkonyi Péter
Vásárhelyi Dáneil
pótküldöttek: Albrecht László István
Babinszky Tünde
Babudné Deák Ildikó
Balanyi Zsolt
Hornokné Fehér Zsuzsanna

Titkár: Szabó Viktória

Ügyintéző: Mészáros Brigitta